Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Öğrt. Gör. Kamil Ruhi ALBAYRAK

Başkan Vekili
Doç. Dr. Ali YILMAZ

Sekreter
Dr. Öğrt. Gör. Rabia Zahide TEMİZ

Muhasip
Arş. Gör. Seyfullah KARA

Üye
Ayhan AKTEN

Üye
Zeki SOYLU

Üye
Zekeriya YAKAR

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Yedek Üye
Arş. Gör. Abdulhamit SOĞUKPINAR

Denetim Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Mustafa ÇAKMAK

Dr. Hüseyin ALGUR

Denetim Kurulu Yedek Üyeler

Dr. İslam DEMİRCİ
Arş. Gör. Büşra YURTALAN
Yakup KIRDEMİR