27 28 Ekim 2022 tarihinde Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin paydaşları ile birlikte düzenlemiş olduğu Uluslararası İnsan, Din ve Erdemlilik Sempozyumu bildiri özetleri kitabı yayına sunulmuştur.