27 28 Ekim 2022 tarihinde Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin paydaşları ile birlikte düzenlemiş olduğu Uluslararası İnsan, Din ve Erdemlilik Sempozyumu bildiri özetleri kitabı yayına sunulmuştur.
Kelâm Anabilim Dalları 26. Koordinasyon Toplantısı – İnancın Ahlakı Sempozyumu


Geçmişten Günümüze Filistin Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı