ETKİNLİKLERİMİZ

Dinî, ilmî, tarihî, fikrî, kültürel ve edebî eserlerin telif veya tercüme edilmesini yazma eserlerin tahkik ve neşredilmesini sağlamayı; bu hususta yarışmalar düzenlemeyi, araştırmalar yaptırmayı, telif, tahkik ve tercüme eserleri yayımlamayı; Bu cümleden olmak üzere bilimsel değeri olan her türlü kitap, makale, dergi, ders notu, araştırma sonuçlarını basın yayın, çoğaltma faaliyetlerinde bulunmayı, kongreler ve konferanslar, sempozyumlar, seminerler kurslar ve sergiler düzenlemeyi vakfımız kendine gaye edinmiştir.