Giresun İslami İlimler Vakfı Mütevelli Toplantısı 17/02/2015 Tarihinde İslami İlimler Fakültesi’nde Yapılacaktır. Toplantı Yeter Sayısı Bulunamaması Durumunda Toplantı 22/02/2015 Tarihinde Aynı Yerde Yapılacaktır.

Vakfımızın Mütevelli Heyeti Üyelerine Duyurulur.