İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapanları ve bu saygısızlığa göz yumanları en şiddetli biçimde kınıyor ve telin ediyoruz.

Giresun İslami ilimler Vakfı